Man krijgt geen straf voor dood patiënte in bad

Een voormalig medewerker van de Zeeuwse gehandicapteninrichting Arduin is schuldig bevonden aan de dood, in juni, van een patiënte die hij in een te heet bad had gezet. De rechter legde hem evenwel geen straf op.

Volgens de rechtbank in Middelburg, die gisteren uitspraak deed, is de verdachte voldoende gestraft doordat hij ,,zeer zwaar onder het incident lijdt''. Een tweede verzachtende omstandigheid vond de rechtbank dat de man, een onervaren kracht, werd ingezet op een `zeer zware wooneenheid' van vier meervoudig gehandicapten. In de uitspraak wees de rechter ook op het ontbreken van een werkprotocol en een dienstoverdracht en op de ,,gebrekkige voorzieningen c.q. hulpmiddelen'' in de woning van de patiënte. De officier van justitie had een werkstraf van 120 uur dienstverlening geëist.

De rechter achtte bewezen dat de patiënte overleed aan de gevolgen van een te heet bad (circa 55 graden Celsius), nadat de zorgmedewerker had verzuimd de watertemperatuur te controleren. De vrouw liep brandwonden op, die onder meer leidden tot een shocklong, nierafwijkingen en beschadiging van talrijke organen en uiteindelijk tot haar dood.

De vervolging van de zorgmedewerker zorgde voor veel beroering onder het personeel van Arduin en bij vakbond NU '91. Zij lieten weten de directie (mede-)verantwoordelijk te achten voor de dood van de patiënte, omdat een onervaren kracht was ingezet.

De vervolgde medewerker was maatschappelijk werker en zou niet opgeleid zijn voor de (fysieke zware) verzorging van meervoudig gehandicapten.

De advocaat van de verdachte, E. Smit, sprak tijdens de zitting begin deze maand van ,,een politieke kwestie. Dat ongeschoolde medewerkers dergelijke zware zorg moeten verlenen, zegt iets over het geldgebrek in de zorg.'' De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde echter na onderzoek, afgelopen zomer, dat de verdachte een `menselijke fout' had gemaakt. ,,Dit incident had niets te maken met personeelsbeleid of opleidingsniveau'', aldus inspecteur E. Kladwijk.