Kabinet-Kok viel geen dag te vroeg 6

Dat het kabinet gevallen is over de gebeurtenissen van zeven jaar geleden in Srebrenica wijst vooral op betrokkenheid bij de slachtoffers en schaamte over de rol van Nederland. Wij beloofden immers de enclave te beschermen en hebben dit niet gedaan. De schuldvraag en de politieke consequenties blijken echter belangrijker en worden met meer drama behandeld dan het lijden dat onder onze verantwoordelijkheid plaatsvond. Laten we toegegeven, zeven jaar te laat de uitgesproken lotsverbondenheid alsnog proberen waar te maken. Geen van de vrouwen en kinderen die weduwe en wees werden zou het materieel aan iets mogen ontbreken. Laat de premier maar naar Bosnië gaan en vragen wat de slachtoffers van ons falen van ons verwachten.