`Grote navolging fiscale stap Ahold'

Het is ,,zeer waarschijnlijk'' dat veel multinationals hun financieringsmaatschappijen terug zullen trekken uit de Europese Unie om te voorkomen dat zij meer belasting moeten betalen. Dat hebben bedrijfsadviseurs en bronnen rondom de Commissie bevestigd. Het onderzoek van Europees Commissaris Monti (Mededinging) naar vermeende fiscale staatssteunregelingen in enkele lidstaten kan nog enkele jaren duren.

Het ministerie van Financiën reageerde gisteren geschokt nadat bekend werd dat Ahold vanwege die onzekerheid zijn financieringsinstelling uit Nederland weghaalt en naar Zwitserland verhuist. Ahold zegt dat dat noodzakelijk is, omdat het concern een fiscaal voordeel van ,,tientallen miljoenen euro'' dreigt mis te lopen. Nederland heeft een procedure lopen in Brussel waarin geprobeerd wordt de beschuldiging van staatssteun van tafel te halen. De zogeheten concernfinancieringsmaatregel – bedrijven kunnen fiscaal aantrekkelijk geld uitlenen aan dochters – is in de EU omstreden.

H. Nijkamp van Eurocounsel, dat vanuit New York multinationals adviseert, zegt dat Zwitserland ,,de meest logische keuze'' is. ,,In principe proberen wij mobiel kapitaal niet meer per se in Europa te houden, dat is te onzeker geworden'', aldus Nijkamp. ,,Maar ook nieuwe lidstaten zoals Estland worden interessanter, omdat daar helemaal geen winstbelasting wordt geheven.'' Werkgeversvereniging VNO-NCW zegt al maanden geleden Monti te hebben gewaarschuwd. ,,De aanhoudende onzekerheid leidt tot meer van dit soort wegvluchtgedrag'', aldus Pieter Dijkmeester, fiscaal secretaris van VNO-NCW. Monti wil ,,geen commentaar'' geven, aldus zijn woordvoerder.