Allochtoon wil ook naar witte school

Allochtone en autochtone ouders sturen hun kind liever niet naar een zogeheten zwarte school in de buurt. Zij geven de voorkeur aan een witte school. Buitenlandse ouders kijken bij de schoolkeuze naar de reputatie van de school, de aandacht voor achterstanden en het leren van Nederlands. Nederlandse ouders zoeken voor hun kind vooral een school met leerlingen die dezelfde achtergrond hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat het SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam heeft verricht in opdracht van het ministerie van Onderwijs.