Principeakkoord CAO houthandel

Werkgevers en bonden in de houthandel hebben gisteravond een principeakkoord bereikt. De CAO loopt van 1 mei 2002 tot en met 30 april 2003. Ruim 10.000 werknemers krijgen, gefaseerd, in een periode van 12 maanden 3,5 procent loonsverhoging. Verder is een aanzet gegeven tot de modernisering van het pensioen. De leeftijd van toetreden tot de pensioenregeling daalt van 25 naar 22 jaar. Verder moet de werkgever bij in gebreke blijven bij de reïntegratie van zieke werknemers ook het tweede ziektejaar doorbetalen.