Politieke reacties op val kabinet

PvdA: Bittere pil

PvdA, fractievoorzitter Melkert: ,,Dit is een bittere pil voor Wim Kok. Het was zijn ideaal om het tweede kabinet-Kok tot een goed einde te brengen. Maar dat heeft hij ondergeschikt gemaakt aan het grote belang. Daarvoor heb ik diep respect. Welke electorale gevolgen de val van het kabinet heeft weet ik niet. Maar iedere Nederlander kan nu zien hoe Kok in elkaar zit.'

VVD: Zeer tragisch

VVD, fractievoorzitter Dijkstal: ,,Het is een zeer tragische zaak. Ik ben onder de indruk van de minister-president. Hij voelde zich al veel langer sterk betrokken bij Srebrenica. Persoonlijk heeft hij niet gefaald, het was daarom strikt genomen niet nodig geweest dat het kabinet is afgetreden. Maar Kok voelde een zware verantwoordelijkheid.'

D66: Respect

D66, fractievoorzitter De Graaf: ,,Het kabinet is bereid gebleken een duidelijk gevolg te verbinden aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat verdient respect. Dit helpt om het drama van 1995 enigszins te verwerken. Er moet een snelle parlementaire enquête komen waarin publieke verantwoording kan worden afgelegd door alle politieke en militaire betrokkenen.'

CDARechtvaardig

CDA, fractievoorzitter Balkenende: ,,De ernst van wat er in Srebrenica gebeurd is rechtvaardigt de beslissing van het kabinet. De verklaring van Kok was waardig. Daarvoor verdient hij respect. Opvallend was wel dat hij stelde dat hij degene was die wilde aftreden en dat de andere ministers hem daarin zijn gevolgd. Wat is de relatie met de ontwikkelingen rond Pronk en de Grave?'

SGP: Positief

SGP, fractievoorzitter Van der Vlies: ,,Het besluit van het kabinet is positief. Dat dit vlak voor de verkiezingen gebeurt, doet aan de juistheid van die beslissing niets af. Voor de minister-president is dit een dramatisch moment na acht jaar beleid.'