NS investeert in veiligheid stations

De Nederlandse Spoorwegen investeren de komende jaren 45 miljoen euro per jaar extra om de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren. Dit heeft NS-directievoorzitter Karel Noordzij vandaag bekendgemaakt op een bijeenkomst van FNV Bondgenoten.

NS wil de spoorwegpolitie, nu 432 man sterk, uitbreiden met 220 agenten. In samenwerking met de burgemeesters van de vier grote steden moet er ook een `veiligheidskeurmerk' komen voor stations. Station Lelylaan in Amsterdam krijgt vanaf 1 juli toegangscontrole door NS-personeel van zeven uur 's avonds tot middernacht. Vier opgangen worden met hekken afgesloten om die controle beter te kunnen uitvoeren. Voor Den Haag HS en Station Heerlen zijn ook plannen in de maak.

De FNV-bond zou Noordzij vandaag het zogenoemde `Roodboek spoorveiligheid' aanbieden. Uit dat boek blijkt dat onveilige situaties voor het spoorwegpersoneel ,,soms dagelijks opvallend veel psychisch en fysiek leed veroorzaken; dat er bij het spoor onzorgvuldig wordt omgegaan met meldingen van onveilige situaties en dat de communicatie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen bedroevend slecht is''. ,,Het spoor lijkt slachtoffer geworden te zijn van een algehele verloedering die zich uit in slecht (onderhouden), verwaarloosd materieel, baanvakken en vervuilde stations'', zo schrijft de FNV.

FNV Bondgenoten is het niet eens met de vorige week bekendgemaakte plannen van NS om het aantal conducteurs te verminderen. Invoering van toegangspoortjes op stations en treinen die louter met een machinist rijden maken veel conducteurs overbodig, denkt NS. De FNV noemt deze ontwikkeling ,,de ontmenselijking van het spoor'' en vindt dat ,,uiterst ongewenst''. [Vervolg VEILIGHEID: pagina 6]

VEILIGHEID

FNV: conducteur op elke trein

[Vervolg van pagina 1] Om de gemoederen te sussen zal Noordzij vandaag nog eens uitleggen dat NS beslist niet op grote schaal zonder conducteurs gaat rijden. Dat gebeurt alleen op stoptrajecten en op lijnen van nieuwe uitbaters die vanaf volgend jaar verwacht worden. Op het overgrote deel van de trajecten blijft gewoon een conducteur in de trein, om kaartjes te controleren en om de veiligheid te waarborgen, aldus NS. Volgens Noordzij zullen er pas conducteurs worden geschrapt als de veiligheid op het spoor en de sociale veiligheid daar niet onder lijden. De FNV vindt dat niet ver genoeg gaan. De bond eist van NS de garantie dat er op elke trein een conducteur blijft.

De FNV doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo wil de bond een inventarisatie van het spoornet en het materieel en ook meer preventief onderhoud. Volgens de bond zijn de onderhoudsnormen verlaagd naar een onacceptabel niveau. ,,Er is wel op grote schaal geïnvesteerd in de HSL en Betuweroute, maar niet in de kwaliteit van het huidige spoornet en materieel'', zegt FNVbestuurder Roel Berghuis in een reactie. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties voor reizigers en personeel.

Verder wil de bond een landelijk `meldpunt agressiepreventie spoorwegen' waar een nationale ombudsman de scepter zwaait. Het idee van NS om deze functie door een medewerker van NS Reizigers te laten uitvoeren, wordt door de bond verworpen. De ombudsman moet onafhankelijk zijn. Verder moet er een treinverbod voor notoire zwartrijders komen en moeten er op risicotreinen ten minste twee conducteurs meereizen. Het gewraakte `rondje rond de kerk' moet worden afgeschaft, omdat conducteurs anders te eenzijdig belast worden door agressie.

De conclusies, zo schrijft de FNV, zijn niet nieuw. De problemen zijn al veel langer bekend. Het meest opvallende vindt de FNV daarom ,,dat er tot op heden zo weinig schot heeft gezeten in het bereiken van verbeteringen''.

hoofdartikel: pagina 7