Nog geen besluit over uitstel JSF

De Tweede Kamer heeft vanmorgen nog geen overeenstemming bereikt over de verdere afwikkeling van het JSF-dossier.

Daardoor blijft onduidelijk of het kabinetsbesluit om deel te nemen aan de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig nog voor de verkiezingen in stemming zal worden gebracht.

Vanmorgen vergaderden de fracties in de Kamer over de vraag of de JSF-beslissing controversieel moet worden verklaard. Dit zou betekenen dat het onderwerp over de verkiezingen wordt heengetild. De secretarissen van de fracties voeren morgen opnieuw overleg.

Inmiddels is wel duidelijk dat PvdA-woordvoerder F. Timmermans heeft besloten tegen het kabinetsvoorstel te stemmen. Timmermans concludeert in een notitie voor zijn fractie dat het kabinet niet tegemoet is gekomen ,,aan onze voorwaarden.' Daardoor is er ,,al met al geen basis voor een positief besluit.'

Breekpunt is vooral de financiële onderbouwing van het project. Timmermans heeft steun van een deel van de fractie, maar hoe groot die is, bleef onduidelijk, omdat de fractie niet inhoudelijk over de zaak sprak. Fractievoorzitter Melkert is voor het kabinetsbesluit.

Volgens de VVD en het CDA is de vraag niet aan de orde of de Tweede Kamer de JSF-zaak al dan niet als gevoelig bestempelt. Er ligt volgens beide partijen een kabinetsbesluit voor om mee te doen aan de bouw van de JSF en daarover is bovendien al gedebatteerd met de Tweede Kamer. Alleen als een meerderheid van de Kamer een motie zou ondersteunen om niet mee te doen aan het project, zou het kabinet op zijn schreden moeten terugkeren.

De VS willen dat Nederland uiterlijk volgende week tekent.