Missie Powell in M-Oosten loopt uit op mislukking

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft vanochtend voor zijn vertrek uit Jeruzalem geen staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnen weten te bereiken. Daarmee is zijn missie zo goed als mislukt.

Powell zei vanochtend op een persconferentie na zijn tweede ontmoeting met de Palestijnse leider Yasser Arafat dat een staakt-het-vuren onmogelijk was zolang Israëlische troepen in herbezet Palestijns gebied blijven. De Palestijnen hadden tegen hem gezegd dat hun veiligheidsdiensten niet kunnen functioneren tegen militanten te midden van de Israëlische invallen. Wat betreft een Israëlische terugtrekking zei hij dat die ,,niet zo snel gaat als wij hadden gewild, maar toch aan de gang is''. ,,Ik geloof de premier op zijn woord dat hij [het offensief] binnen een dag of wat zal afsluiten.'' Tot Arafat had hij gezegd dat hij ,,niet langer kan talmem'' en moet handelen ,,om een einde te maken aan het terrorisme''. Hij kondigde aan naar de regio terug te keren ,,om de zaken te laten vlotten'', maar gaf daarvoor geen datum.

Arafat zelf kwam na afloop van het gesprek volgens CNN-verslaggevers trillend van woede naar de hal van zijn grotendeels door Israëlische troepen bezette hoofdkwartier en eiste dat de VS en de internationale gemeenschap samen zijn nu twintig dagen durende isolement doorbreken. Hij beschuldigde premier Sharon ervan dat hij het offensief op de Westelijke Jordaanoever voortzet ondanks zijn eerdere belofte van een – gedeeltelijke – terugtrekking. Het Israëlische leger deed vanochtend opnieuw invallen in enkele Palestijnse plaatsen.

,,Is het acceptabel dat ik de deur niet uitkan'', vroeg Arafat. Van vlakbij keken Israëlische militairen toe. Palestijnen zeiden dat de situatie iets was verbeterd na Powells eerste bezoek aan Arafat, zondag – meer water en stroom en beperkte voedsel- en medicijnenleveranties – maar stelden dat het ,,in de gevangenis beter is''.

Powell, die tien dagen geleden op pad ging om te proberen een eind te maken aan het Israëlische offensief en een staakt-het-vuren te bereiken, zou vanmiddag via Egypte naar Washington terugvliegen. Een gisteren aangekondigde ontmoeting met president Mubarak in Kairo werd vanochtend zonder opgave van redenen geannuleerd. [Vervolg POWELL: pagina 5]

POWELL

Palestijnen: toestand erger dan een week geleden

[Vervolg van pagina 1] Voor Powells aankomst in Ramallah vanmorgen drukte Arafats adviseur Saeb Erekat al zijn teleurstelling uit dat de Amerikaanse minister niet in staat was gebleken een Israëlische terugtrekking te bewerkstelligen. Hij zei dat ondanks de oproepen van de Amerikaanse regering aan Israël zijn leger uit de herbezette gebieden terug te trekken, de regering in Jeruzalem ,,de bezetting verdiept''. ,,De toestand is erger dan zeven dagen geleden.''

Een woordvoerder van de Israëlische premier Ariel Sharon gaf gisteren aan dat Israël bereid is een staakt-het-vuren te ondertekenen op bepaalde voorwaarden die hij echter niet bekendmaakte. Sharon heeft twee dagen geleden gezegd dat het Israëlische leger zich binnen een week uit de herbezette gebieden zou terugtrekken, op Bethlehem en Ramallah na. In Bethlehem moet eerst de kwestie van de Geboortekerk worden opgelost, waar ongeveer 200 Palestijnen hun toevlucht hebben gezocht onder wie enkele tientallen die door Israël als gezochte terroristen worden aangeduid. Ook tientallen geestelijken bevinden zich in de kerk. Amerikaanse functionarissen bemiddelen er. Israël wil Ramallah pas ontruimen als Arafat de verdachten van de moord op minister van Toerisme Ze'evi uitlevert die volgens Jeruzalem in zijn hoofdkwartier schuilen.

In Powells ontmoeting met Arafat en gisteren in zijn gesprek met premier Sharon kwam ook de internationale vredesconferentie ter sprake die Sharon enkele dagen geleden heeft voorgesteld om een uitweg uit de huidige crisis te vinden. Sharon liet gisteren doorschemeren dat Arafat toch wel aan de conferentie zou kunnen deelnemen, een idee dat hij eerder had uitgesloten. Volgens Sharon zou de conferentie in juni in Washington kunnen plaatshebben.

De Palestijnse minister Nabil Sha'ath heeft gisteren opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de Palestijnse beschuldigingen dat Israëlische troepen bij hun operatie in het vluchtelingenkamp bij Jenin vorige week een bloedbad hebben aangericht. Israël heeft de beschuldigingen als propaganda afgedaan. Tot dusverre zijn nog slechts enkele lijken geborgen.

President Bush ondertekende gisteren een memorandum dat Arafats Palestijnse Bevrijdings Organisatie haar officiële vertegenwoordiging in Washington toestaat en Amerikaanse hulp aan het Palestijnse volk regelt. De hulp, die volgens de wet elke zes maanden moet worden verlengd, is deze keer echter gekoppeld aan voorwaarden, waaronder een staakt-het-vuren, hervatting van de samenwerking met Israël op het terrein van veiligheid en onmiddellijke actie tegen terroristische netwerken.