Hulpbisschop weg na schandaal

De Duitse hulpbisschop Franziskus Eisenbach uit het aartsbisdom Mainz is afgetreden na beschuldigingen dat hij een vrouw seksueel zou hebben misbruikt tijdens een exorcisme-sessie. Eisenbach heeft gezegd dat zijn terugtreden niet mag worden gezien als een schuldbekentenis. Hij wil verdere negatieve publiciteit tegengaan. De beschuldiging komt van een protestantse vrouw die zich tot het katholicisme wilde bekeren. De vrouw had last van visioenen en werd naar haar overtuiging belemmerd door wat ze kwade geesten noemde. Bij het proces om daarvan los te komen speelde Eisenbach een rol.