Franken: Kok kon niet aanblijven

R.A. Franken, plaatsvervanger van overste Karremans bij Dutchbat in Srebrenica: ,,De val van het kabinet was onontkoombaar na introducties in die richting van de heren Pronk en De Grave. Daarna kon de minister-president moeilijk achterblijven. De beslissing van het kabinet vind ik goed noch slecht. Ieder moet individueel afwegen of hij is tekortgeschoten. Ik ga ook steeds weer bij mezelf na of ik in Srebrenica de juiste beslissingen heb genomen. In een vervolg van de zoektocht naar Barbertjes die moeten hangen geloof ik niet.