Financiën wil minder papierwerk bedrijven

Ondernemers kunnen vanaf volgend jaar ongeveer 30 miljoen euro besparen dankzij een aantal maatregelen die staatssecretaris Bos (Financiën) vanmiddag heeft aangekondigd. De besparingen zijn te danken aan het verminderen van de administratieve lasten (de papierberg) voor ondernemers.

Bos zou dat vanmiddag verklaren op een bijeenkomst bij werkgeversvereniging MKB Nederland in Delft. Bos wil onder meer door een vereenvoudiging van de belastingaangifte, een snellere afhandeling van verzoeken om afgifte van BTW-nummers, en een verhoging van de grenzen voor de jaaraangifte omzetbelasting, de lasten voor ondernemers verminderen. In totaal doet hij dertig suggesties om de papierberg voor ondernemers te laten krimpen. Op 35 andere gebieden wil hij eerst onderzoeken of er winst te behalen is.

Naast technische aanpassingen in de loon-, inkomsten- en ondernemersbelasting gaat het om een aantal specifieke maatregelen voor bijvoorbeeld de fiscale behandeling van personeelsfeesten, `therapeutisch mee-eten', reiskosten, de fietsaftrek, thuiswerken, werkkleding en bedrijfsfitness.

De maatregelen moeten volgens Bos uiterlijk in 2004 ingevoerd kunnen zijn. De jaarlijkse besparing van 30 miljoen euro kost de staat naar verwachting eenmnalig 70 miljoen euro aan gederfde inkomsten.

De vermindering van de papierberg voor ondernemers past in het streven van de overheid om rijksbreed de administratieve lasten te verminderen. Een onderzoekscommissie concludeerde twee jaar geleden dat een besparing van 25 procent haalbaar moest zijn, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1,7 miljard euro. Het kabinet heeft daar tot nu toe weinig aan gedaan.

MKB-Nederland is verheugd met de `verkapte' lastenverlichting. ,,De komende jaren is er weinig ruimte om de lasten op arbeid of winsten te drukken. De verlaging van de administratieve lasten is daarom noodzakelijk'', aldus fiscalist Warmerdam van MKB. Hij hoopt dat een nieuw kabinet de wetgeving zorgvuldig toetst.