Faber: Had eerder moeten gebeuren

M.J. Faber, secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad, publiceerde enkele weken voor het NIOD een brochure over de val van Srebrenica: ,,Kok heeft gisteren gedaan wat minister Voorhoeve van Defensie in 1995 had moeten doen: aftreden om de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap aan te geven. Ik denk dat ons rapport aan de kabinetscrisis heeft bijgedragen. Als wij niet de morele dimensie op de politieke kaart hadden gezet, had de Kamer een ernstige discussie over het NIOD-rapport gevoerd en was iedereen daarna overgegaan tot de orde van de dag.'