EU-conventie: bevoegdheden niet afbakenen

De leden van de conventie over de toekomst van Europa willen flexibiliteit bij de verdeling van bevoegdheden tussen Brussel en de lidstaten. Dat staat haaks op wat Europese regeringen hebben bepleit.

Pagina 5