Eerste Kamer stemt voor Tabakswet

De Eerste Kamer heeft gisteren, met elf stemmen van de VVD tegen, ingestemd met een ingrijpende wijziging van de Tabakswet. Het doel is roken verder te ontmoedigen en niet-rokers beter te beschermen.

In Nederland sterven jaarlijks 23.000 mensen aan de gevolgen van roken.

De Eerste Kamer stemde in afwezigheid van minister Borst (Volksgezondheid), die op dat moment met haar collega-ministers vergaderde over het ontslag van het tweede kabinet-Kok.

De wet, die gefaseerd wordt ingevoerd, verbiedt nagenoeg tabaksreclame en -sponsoring, beschermt niet-rokers door de inrichting van rookvrije werkplekken en legt het aantal verkooppunten van tabak aan banden.

Op den duur mogen tabaksproducten alleen nog in speciaalzaken worden verkocht. Wie sigaretten wil kopen moeten ten minste 16 jaar zijn. Alle 28.000 sigarettenautomaten moeten zodanig worden aangepast, dat kinderen onder de zestien geen sigaretten meer kunnen trekken. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een pasje. Zeker 50 procent van de jongeren onder de 18 jaar rookt.

Vorig jaar stemden CDA en VVD (met uitzondering van het Kamerlid Terpstra) in de Tweede Kamer tegen de wet. Volgens hen zijn maatregelen om het roken te ontmoedigen allereerst een zaak van de tabaksindustrie, verkopers, werkgevers en van beheerders van bijvoorbeeld kantines op sportparken.

In de Eerste Kamer, waar VVD en CDA samen een meerderheid hebben, ging het CDA overstag na de verzekering van minister Borst dat de inrichting van rookvrije plekken met alle betrokkenen zal worden overlegd. Volgens de minister heeft nog maar 39 procent van de bedrijven een rookvrije ruimte.

De Eerste Kamer schaarde zich gisteren unaniem achter de motie van senator Werner (CDA), die van de minister van Volksgezondheid om extra middelen vraagt voor preventie. Aangedrongen wordt op 15 miljoen euro per jaar. Thans wordt daarvoor 1 miljoen euro per jaar uitgegeven, terwijl er jaarlijks 2 miljard euro aan tabaksaccijnzen binnenkomt.

De antirookorganisatie Defacto kwam gisteren met het advies om tot 2004 jaarlijks 48,3 miljoen euro uit te trekken om het aantal niet-rokers in Nederland met 340.000 te verminderen. Geld dat volgens de organisatie niet in verhouding staat tot de kosten die rokers met zich meebrengen.

Nederland maakte tot het aantreden van het paarse kabinet in 1994 deel uit van een minderheidscoalitie in de Europese Unie, die een Europees verbod op tabaksreclame tegenhield. Die richtlijn kwam er in 1998 toch. Op voordracht van Duitsland werd die in 2000 door het Europese Hof op formele gronden afgekeurd. Momenteel wordt in Brussel gewerkt aan een nieuw, minder vergaand verbod op tabaksreclame.