Een op vijf werkers psychische klachten

Een op de vijf werkende mannen en vrouwen heeft een psychische stoornis. De meest voorkomende zijn depressies, angststoornissen of alcoholproblemen. Naar schatting een kwart miljoen werkende vrouwen (9,1 procent) heeft een stemmingsstoornis, meestal in de vorm van een depressie, zo blijkt uit gegevens van het Nemesis-onderzoek van het Trimbos-instituut. Ruim 400.000 werkende vrouwen (14,6 procent) lijden aan angststoornissen. Van de werkende mannen heeft 12,1 procent, oftewel een half miljoen, problemen met alcohol.

Bij het onderzoek waren bijna vijfduizend werkende mannen en vrouwen uit alle bedrijfstakken betrokken. Vooral mensen in dienstverlenende functies, zoals kinder- en bejaardenverzorgers en horecapersoneel, hebben te kampen met psychische stoornissen. Hoe iemand zijn werk beleeft, blijkt sterk te maken te hebben met psychische stoornissen. Mannen die geen plezier in hun werk hebben, maken tien maal zo'n grote kans op een stemmingsstoornis. Bij vrouwen is die kans vijf maal zo groot.

De ware omvang van `psychisch ziekteverzuim' is moeilijk vast te stellen, aldus de opstellers van het rapport `Werk, psyche en ziekteverzuim'. Slechts een klein deel van de werkenden schrijft verzuim toe aan psychische klachten. Wel zocht bijna een op de zeven werkenden hulp vanwege psychische problemen. Volgens de onderzoekers zijn de ondervraagden zich mogelijk niet altijd bewust van de psychische aard van hun problemen of zwijgen ze er liever over.