PvdA tegen motie over asielzoekers

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is voor een algemeen pardon voor een beperkt aantal uitgeprocedeerde asielzoekers. De PvdA zal echter vanmiddag een door GroenLinks ingediende motie van die strekking niet steunen. Volgens PvdA-woordvoerder Middel moet dat pardon voor naar schatting zo'n 4.000 asielzoekers in het komende regeerakkooord worden geregeld en ,,niet op een achternamiddag in de Tweede Kamer''.

Middel heeft staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) bij herhaling gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is deze groep asielzoekers die al jaren in Nederland verblijven, op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te geven. Het betreft veelal vluchtelingen die weliswaar al uitgeprocedeerd zijn, maar die inmiddels volledig zijn ingeburgerd.

GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen dat streven bij motie vastleggen, maar de PvdA worstelt met haar eigen staatssecretaris Kalsbeek, die niets voelt voor een pardon van welke omvang dan ook. Bovendien ageren VVD en CDA tegen het voorstel. ,,De PvdA heeft geen ballen'', kreeg Middel vorige maand te horen toen hij liet weten een motie op dit punt niet te ondersteunen. De PvdA'er zelf verwijt GroenLinks de zijns inziens inhoudsloze motie als plaagstoot te gebruiken. ,,Ze noemen in de motie geen enkel criterium op basis waarvan verblijfsvergunningen verleend zouden moeten worden'', aldus Middel. ,,Zelfs als we de staatssecretaris zouden meekrijgen, hebben we nog te maken met de VVD die mordicus tegen is. Wij willen het tijdens de formatie formeel regelen, met draagvlak van de eventuele coalitiepartner. Natuurlijk is er het risico dat de PvdA geen deel zal uitmaken van een nieuwe regering. Maar als het rechtse blok na de verkiezingen in de regering komt, is het sowieso gedaan met ons humanitaire asielbeleid. Wij willen degelijk onderzoek naar de vraag wie in aanmerking zouden kunnen komen en vervolgens breed draagvlak bij het toekennen van die verblijfsvergunning. Dat regel je niet zomaar even op een achternamiddag in de Tweede Kamer'', aldus PvdA'er Middel.