Pentagon trekt nut inspecties Irak in twijfel

De Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, heeft gisteren betwijfeld of eventuele nieuwe wapeninspecties in Irak de moeite waard zijn, tenzij ze ,,enorm ingrijpend'' zijn.

Rumsfeld maakte tegenover verslaggevers duidelijk dat Irak onvermijdelijk wegen zou vinden om de inspecteurs van de Verenigde Naties te misleiden of de toegang te ontzeggen tot verborgen massavernietigingswapens.

Rumsfeld heeft eerder gezegd dat militaire actie zinvoller is dan diplomatie om de Irak te verhinderen met massavernietigingswapens te dreigen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderstreepte echter dat de regering blijft staan op hervatting van de inspecties, die 1998 ten einde kwamen.

Rumsfelds uitspraak viel samen met een bericht in de Washington Post van gisteren dat plaatsvervangend minister van Defensie Paul Wolfowitz de CIA had gevraagd het functioneren te beoordelen van Hans Blix, de chef van het huidige VN-wapeninspectieteam voor Irak, UNMOVIC. Het ging om Blixs eerdere leiderschap van het Internationaal Atoom Energie Agentschap, dat tot taak had en heeft de de erkende Iraakse kerninstallaties te inspecteren.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan liet meten weten dat als het bericht waar is, het gaat om een ,,intimidatiepoging''.

Rumsfeld zei gisteren alleen dat Wolfowitz niet om een ,,onderzoek'' had gevraagd.

De Washington Post bracht de gemelde actie van Wolfowitz in verband met een strijd binnen de regering over het nut van hernieuwde wapeninspecties versus een militaire campagne om het Iraakse bewind omver te werpen.

Irak onderhandelt op het ogenblik met de VN over terugkeer van de wapeninspecteurs. Irak heeft jarenlang elk idee van zo'n terugkeer afgewezen, maar heeft nu onder druk van Amerikaanse dreigementen laten doorschemeren onder strikte voorwaarden de wapeninspecteurs te kunnen toelaten. Volgens de Washington Post vrezen Wolfowitz en medestanders, onder wie Rumsfeld, dat dit de militaire campagne die zij voorstaan, zal vertragen of zelfs dwarsbomen.

Wolfowitz en Rumsfeld ondertekenden in 1998 een open brief aan de toenmalige president Bill Clinton dat het bijna onmogelijk was om het Iraakse wapenprogramma adequaat te controleren. Zij schreven dat de enige aanvaardbare strategie was ,,de mogelijkheid te elimineren'' dat Irak een massavernietigingswapen kan gebruiken of ermee dreigen, en dat dit militaire actie vereiste.