Palestijnen 2

Het is een grote schok om na de herdenking van de holocaust in NRC Handelsblad (11 april) een brief van de Israëlische ambassadeur, de heer Margalit, te moeten lezen. Een brief waarin hij volkerenmoord verdedigt door zich te beroepen op zijn joodse afkomst en vermeende antisemitistische sentimenten in de Nederlandse samenleving. Het is een belediging van alle joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, om volkerenmoord goed te praten, door een beroep te doen op afkomst en wandaden uit het verleden.

Er is géén verbinding met de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog of de zegeningen van de Romeinen, noch de huidskleur van de Bantoes. Het zijn de Israëliërs die de Palestijnen op mensonwaardige wijze behandelen. Het zijn Israëlische militairen die onschuldige burgers terroriseren en mogelijk zelfs standrechtelijk vermoorden.

Het is de Israëlische regering die Jenin en andere steden omsingelt en uithongert. Het gaat op dit moment om de wandaden tegen de mensheid van Israël en dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met het verleden. Daar komt bij dat Israël zich keer op keer probeert te verontschuldigen door te schermen met het verleden en de schuldgevoelens die onder de Nederlandse bevolking leven.

Welnu, ik ben van mening dat deze tendens doorbroken moet worden en dat de hele wereld moet zeggen: het zijn de Israëliërs die zich nu schuldig maken aan wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid. De Israëliërs moeten zich nu verantwoorden voor hun wandaden en zelf lering trekken uit het verleden. Terrorisme is uitermate verwerpelijk, maar de fouten uit het verleden zelf herhalen is pathologisch en daar is niemand mee gediend.