`Ook met handicap naar de crèche'

Van de kinderen met een handicap kan 80 tot 90 procent naar de gewone kinderopvang, als de overheid voor hen een integratiebudget beschikbaar stelt. Bovendien moeten de wettelijke bouwvoorschriften voor crèches, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zodanig worden aangescherpt dat ze toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap.

Dit advies kreeg staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vanmorgen aangeboden in de vorm van de nota `Kind onder de kinderen'.

In het rapport van de commissie-Torenstra wordt geconcludeerd dat ook bij ouders van kinderen met een handicap terecht de wens leeft om hun zoon of dochter naar de gewone kinderopvang te kunnen brengen. Vaak heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

Er zijn echter nog tal van belemmeringen, zoals het gebrek aan geld. Ook hangt het vaak af van het personeel in de instellingen of zij voldoende creatief en betrokken zijn om zich ook om gehandicapte kinderen te bekommeren.

Van de kinderen die in Nederland worden geboren, heeft naar schatting 2 procent een handicap. De samenstellers van `Kinderen onder de kinderen' stellen voor om kinderen met een lichte handicap een integratiebudget te geven. Kinderen met een ernstig handicap zouden met behulp van een plusbudget naar de reguliere opvang moeten kunnen gaan.

In het rapport is niet becijferd hoeveel geld de integratie- en plusbudgetten gaan kosten.

Staatssecretaris Vliegenthart ziet meer mogelijkheden om gehandicapte kinderen op te nemen in de kinderopvang dan op de lagere scholen. ,,Het gaat hier immers al om zorg'', aldus een woordvoerder van de staatssecretaris, ,,terwijl scholen zijn ingericht op kennisoverdracht en minder op opvang.''