`Ik sta voor wat ik heb gedaan'

Recente uitspraken van politici:

Minister Pronk in NOVA, 28 maart: ,,Ik heb gefaald. De politiek heeft gefaald. Van dat falen zijn anderen slachtoffer geworden.''

Premier Kok in de Tweede Kamer, 3 april: ,,Als minister Pronk mij gevraagd had of ik het verstandig vond om enkele weken voor het verschijnen van het NIOD-rapport dit interview te geven, nog los van de inhoud daarvan, dan had ik afwijzend geadviseerd. (...) Hij mag blijven. Als hij vindt dat hij de verantwoording niet kan dragen, kan hij morgen of vandaag aftreden. Dat is zijn zaak. (...) Ik accepteer dat de minister zegt dat hij zelf faalt. (...) Ik heb minister Pronk (...) gezegd dat de inhoud van zijn ontboezemingen op een buitengewoon pijnlijke manier vooruitloopt op een rapport dat noch hij, noch ik heb kunnen lezen.''

NIOD-rapport, pagina 3.141: ,,Minister-president Kok zette evenmin als zijn voorganger Lubbers zwaar in op zijn regiefunctie in dit dossier. Hij was zeker betrokken bij de problemen, ook persoonlijk. Maar in de beleidsvorming en -uitvoering bleef hij meer nog dan Lubbers op de achtergrond.''

Kok, 10 april: ,,Ik sta voor wat ik heb gedaan en ik ben bereid daarover volledige verantwoording af te leggen tegenover de Kamer. Ik kijk iedereen recht in de ogen, ook na de lezing van dit rapport. Nietsdoen was geen optie.''

GroenLinks-fractieleider Rosenmöller in NOVA, 10 april: ,,Kok is onschuldig. Maar het zou een heldendaad zijn als hij onschuldig zou aftreden.''

De Grave: ,,Nee, dit gaan wij rationeel oplossen.''

Pronk, 10 april: ,,Geef ons een paar dagen om na te denken en om in het kabinet een gezamenlijk oordeel te vormen.''

De Grave over kritiek NIOD op `doofpotcultuur' bij top landmacht: ,,Onkunde is ernstig, maar onwil is nog veel ernstiger. (...) Dit raakt direct aan de ministeriële verantwoordelijkheid. (...) Ik maak er geen geheim van dat bij onwil van de landmachttop de minister zijn verantwoordelijkheid naar de Tweede Kamer toe niet kan dragen.''

Kok na ministerraad, 12 april:

,,De Grave is niet de enige minister die zich op basis van die bevindingen afvraagt of hij nog wel voldoende verder kan. (...) Het is een probleem voor het hele kabinet. (...) Iedereen heeft een eigen geweten en een eigen verantwoordelijkheid te wegen.'' Op de vraag of dat voor hemzelf geldt antwoordde Kok: ,,Ja, wat dacht u.''

De Grave: ,,Er is indringend over het rapport gesproken, maar er zijn geen conclusies getrokken, ook niet door mij.''

Pronk op 15 april, na gesprek met Kok: ,,Ik ben voor mezelf tot een oordeel gekomen. Die afweging zal ik inbrengen in de eerstvolgende ministerraad.''