`Half Zwanenburg eet van de luchthaven'

Bij een uitbreiding van Schiphol wegen de economische voordelen zwaarder dan de overlast zegt het CPB. Maar vinden de omwonenden dat ook?

Opvallend stil is het op zondagmiddag in Zwanenburg, bij Schiphol. Een zonnige dag: veel fietsers, veel mensen spitten in hun tuin. Niemand lijkt zich te storen aan de enkele vliegtuigen die bovendien hoog over vliegen. Een passerende vrouw die haar hond aan het uitlaten is: ,,Het laatste half jaar is de overlast minder geworden. De klagers zijn vaak de mensen die hier pas kort wonen. Als je hier komt dan weet je nu eenmaal dat je last krijgt.''

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is er binnen de huidige geluidsnormen plaats voor een zesde en een zevende start- en landingsbaan. Dit blijkt uit onderzoek van het CPB naar de maatschappelijke effecten van verdere uitbreiding van Schiphol, dat het vorige week presenteerde. De welvaartsvoordelen voor Nederland zouden de nadelen voor de directe omgeving van de luchthaven bovendien ruimschoots overtreffen. Maar vinden de bewoners dat ook?

Zwanenburg ligt `schuin boven' Schiphol, in het verlengde van de Zwanenburgbaan en de omstreden vijfde baan, die naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Met grote regelmaat passeren vliegtuigen over het dorp. De zesde baan uit het CPB-onderzoek zou tussen de tussen de vijfde baan en de Zwanenburgbaan in moeten liggen. Het gevolg voor de Zwanenburgers is nog meer luchtverkeer boven het dorp en grotere veiligheidsrisico's.

Ook zouden enkele tientallen huizen voor de zesde baan moeten wijken. Erik Piets (36) bijvoorbeeld woont zeven jaar in het dorp en heeft ook een huisje op het volkstuinencomplex `De Pioniers' aan de westkant van Zwanenburg: ,,Tot 2010 is de huur voor de bewoners van De Pioniers gewaarborgd, maar daarna kan de gemeente Haarlemmermeer doen wat ze wil, omdat ze de grond in bezit heeft.''

De reacties van de inwoners van het aan Schiphol grenzende dorp die het meest direct getroffen zullen worden, geven niet het beeld dat na de protesten rond de vijfde baan kon worden verwacht. De vrouw met hond weet niets van een CPB-rapport, maar zegt weinig moeite te hebben met een eventuele uitbreiding van de luchthaven. Na een korte stilte: ,,Mijn man werkte op Schiphol. Het halve dorp eet van de luchthaven. Hoe kan ik dan tegen Schiphol zijn?''

Ria Griffioen (52) woont al 33 jaar in Zwanenburg en heeft ook niets tegen Schiphol. De kritiek die vaak te horen is vindt zij overtrokken: ,,De lastige Zwanenburgers zijn geen echte Zwanenburgers. De actiegroepen die het voor ons op willen nemen hebben nooit aan ons gevraagd wat wij ervan vinden. Ik ken veel mensen op het dorp en maar weinig van die mensen hebben echt last.''

Volgens Piets van het volkstuinencomplex zijn er de laatste tijd ook veel verbeteringen doorgevoerd. Zo vliegen er geen luidruchtige Russische vliegtuigen (Toepolevs) meer op Schiphol, zijn veel huizen goed geïsoleerd en vliegen de toestellen hoger over.

M. Geurs (38), die in de wijk Amstelle woont verwacht wel meer overlast van een zesde baan, maar relativeert zijn bezorgdheid. ,,Als Schiphol hier niet zou zijn geweest dan zou er binnen no-time een groot woningbouwproject komen'', zegt hij terwijl hij vanaf zijn stoep het weiland intuurt, ,,Dit houdt het in ieder geval nog landelijk.''