`Duitse telecom kan rekenen op mildheid'

Telecombedrijven die in Duitsland willen fuseren en daardoor hun duurbetaalde licenties – zonder geldteruggave – moeten inleveren, kunnen rekenen op mildheid. Dit zegt voorzitter M. Kurth van de Duitse telecomautoriteit RegTP vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Kurth ligt onder vuur van telecombedrijven die zeggen dat de toezichthouder marktontwikkelingen tegenhoudt. De bedrijven vinden het bezwaarlijk dat de telecomautoriteit de teruggegeven vergunning weer mag doorverkopen aan een nieuwkomer, terwijl zij juist zouden fuseren om het aantal concurrenten in de markt omlaag te brengen.

In Duitsland werden in 2000 voor meer dan 50 miljard euro zes vergunningen voor geavanceerde mobiele telefonie (UMTS of 3G) gekocht door telecombedrijven. Volgens de regels moet een bedrijf met een licentie deze inleveren als het fuseert met een andere vergunninghouder.

Algemeen wordt aangenomen dat de kleinere telecombedrijven, waaronder het Nederlandse KPN, de handen ineen moeten slaan om de licenties rendabel te kunnen exploiteren. Volgens A. Scheepbouwer, topman van KPN, zullen er ,,drie spelers'' overblijven.

Kurth zegt dat de bedrijven hem de `zwarte piet' toeschuiven om tijd te winnen tegenover hun financiers. De meeste telecombedrijven die actief zijn in Duitsland gaan gebukt onder een zware schuldenlast.

Volgens Kurth valt er te praten over wat er moet gebeuren met een ingeleverde licentie. ,,De huidige marktpartijen hebben veel geïnvesteerd in de vergunning zelf en in de bouw van UMTS-netwerken. Een nieuwkomer die de markt later betreedt zou een groot voordeel hebben ten opzichte van anderen. Het zou in de weg kunnen komen te staan van eerlijke concurrentie.''

Kurth zal nooit toestaan dat bedrijven zelf mogen handelen met de frequentieruimte, maar is eventueel wel bereid om de frequentieruimte waarop de vergunning betrekking heeft `op de plank' te houden. Of om de ruimte alleen ter beschikking te stellen aan de huidige marktpartijen. De bestemming van de frequenties zou volgens Kurth moeten worden besproken in een consultatieronde, waaraan alle marktpartijen mogen deelnemen. Hij zal overigens pas in actie komen als er daadwerkelijk sprake is van een fusie. Tot nu toe heeft geen van de marktpartijen zich gemeld. Volgens Kurth is dat een aanwijzing dat de telecombedrijven andere motieven hebben voor hun klaagzang.

vraaggesprek pagina 14