CDA-Kamerlid: `Nederland is te vol, overvol'

Nederland is te vol, overvol. Dat stelde het Tweede-Kamerlid Van Wijmen (CDA) gisteren tijdens het debat over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening met minister Pronk (VROM).

Volgens Van Wijmen is er een rechtstreeks verband tussen de ruimtelijke ordening en de bevolkingsdruk. Daarom zou het migratiesaldo op nul moeten worden gebracht, zei Van Wijmen namens zijn fractie.

Gevraagd naar een toelichting op dit standpunt, zei hij dat zijn inbreng moest worden gezien als ,,een poging om heel anders tegen het ruimtelijk beleid aan te kijken''. Nadat Van Wijmen de hoon van vrijwel de hele Kamer over zich heen had gekregen, zwakte hij het standpunt weer fors af. Het ging hem vooral om de waarschuwing dat de beschikbare ruimte niet voldoende is om de immigratie op te vangen.

Het Kamerlid Ravesteyn (D66) reageerde direct afwijzend: ,,Het CDA schuift steeds meer richting Fortuyn, dit is er weer een bewijs van.'' Daarmee doelde zij op de inbreng van het Kamerlid Rietkerk (CDA) bij de begrotingsbehandeling van het kabinet in november vorig jaar. Hij pleitte toen voor verlaging van het aantal asielzoekers om het woningtekort overzichtelijk te houden. Van Wijmen wees de koppeling met Fortuyn geschrokken van de hand. ,,Echte vluchtelingen blijven welkom.'' Zijn collega Van Gent (GroenLinks) vroeg boos of het CDA ,,misschien terugverlangt naar de jaren vijftig'', toen Nederlanders massaal emigreerden naar Canada en Australië.

Een dergelijke aanpak stond de CDA-woordvoerder inderdaad voor ogen. Hij kon zich voorstellen dat emigranten een premie krijgen als ze in een ander land verder gaan.

Boeren zouden stevig moeten worden geholpen als ze hun bedrijf buiten Nederland voortzetten. ,,Dit deugt niet. Als er volgens u te veel files zijn, moeten die worden aangepakt. Dan moet je niet over de bevolkingsgroei beginnen.'', hield Van Gent het CDA-Kamerlid voor.

Ook de VVD is er tegen dat ,,de Nederlandse bevolking wordt geëxporteerd'', zoals het Kamerlid Verbugt zei.