Terug naar Zeeland

De presentatie is pas morgen, maar de plannen voor de oprichting van een universiteit van Zeeland zijn al uitgelekt. De initiatiefnemers zijn daar niet rouwig om. Het nieuws geeft groeperingen als werkgevers en bestuurders kans zich er positief over uit te laten, en dat vergroot de kans dat de Engelstalige universiteit er ook daadwerkelijk komt. Over anderhalf jaar moeten de eerste studenten worden verwelkomd op de Roosevelt Academy in Middelburg. De stad ziet het wel zitten, zegt wethouder Adrie van 't Westeinde. De enige negatieve reactie, zegt hij, kwam van zijn eigen dochter. Zij wil hoe dan ook liever in Amsterdam gaan studeren.

De plannen zijn afkomstig van Dick van den Bout, directeur van de provinciale welzijnskoepel Scoop. Hij kwam terug in zijn geboorteplaats Middelburg na een verblijf in Groningen. Er was daar niets mis, maar hij werd er toch vaak op gewezen dat hij niet een echte Groninger was. Hier voelt hij zich vrij om te roepen dat er in het Zeeuwse te weinig valt te beleven. Hij smeedt het ijzer nu het heet is. Er loopt al een landelijke campagne om vooral jonge mensen voor Zeeland te winnen.

Van den Bout trof in oktober vorig jaar Hans Adriaansens, ook een Middelburger van origine, die in Utrecht de op Angelsaksische leest geschoeide opleiding University College heeft opgericht. Samen kwamen ze tot de overtuiging dat zoiets in Middelbrug ook mogelijk moest zijn. Een driejarige universiteit voor zeshonderd getalenteerde en gemotiveerde studenten. De naam Roosevelt Academy verwijst naar de wortels van de Amerikaanse president in Middelburg. De stad herbergt al een Roosevelt Study Center.

De stad stelt wellicht het monumentale stadhuis ter beschikking. Er is een nieuw stadhuis in aanbouw. Ook de fraaie Kloveniersdoelen komen binnenkort vrij. Beide gebouwen liggen op enkele minuten lopen van elkaar. De studenten gaan naar een campus elders in de stad. Aantrekkelijk, zegt Van den Bout, want studenten moeten elders honderden euro's per maand betalen voor een kamer die zo klein is dat ze hun kleren in hun koffer moeten houden.

De school zal Walcheren een wereldse uitstraling geven, denken de plannenmakers, er zal in Middelburg en Vlissingen een klimaat ontstaan dat Zeeuwen die er ooit zijn weggegaan vanzelf terug lokt. De tijd zal voorbij zijn, zegt de wethouder wijzend naar Van den Bout, dat je hier uit Groningen terugkeert en je vrouw geen baan kan vinden. Want dat is gebeurd, bevestigt Van den Bout, een beetje gegêneerd.

    • Arjen Schreuder