Pronk: kassen rondom Schiphol zijn verantwoord

Minister Pronk (VROM) acht de bouw van kassencomplexen in de buurt van Schiphol verantwoord. Hij zei dit vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens de voortzetting van het debat over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De Kamer begon de discussie ruim drie weken geleden.

Het plan voor glastuinbouw in de Haarlemmermeer is afkomstig van de PvdA-Kamerleden Duivesteijn, Depla en Waalkens. In de notitie `Rubiks ruimte', genoemd naar de ontwerper van de kubuspuzzel, stelden zij voor om 1.500 hectare bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep te bestemmen voor glastuinbouw. Daarmee zou de druk op het Westland kunnen worden verminderd. Volgens Pronk past deze activiteit binnen alle normen en voorwaarden. ,,Daarentegen zou een groot kantoor met veel mensen in strijd zijn met de veiligheidsnormen'', aldus Pronk. Een dergelijke activiteit zou hij dan ook niet toestaan in de buurt van start- en landingsbanen.

Over de aanleg van een nieuwe stad in het meer westelijke deel van dit gebied was hij voorzichtiger. ,,Als Leiden niet mag uitbreiden richting Groene Hart of op het terrein van het marinevliegkamp Valkenburg dan komt de nieuwe stad in zicht.'' De Tweede Kamer was vanmorgen nog verdeeld over de vraag of op Valkenburg woningbouw moet komen of dat het gebied juist leeg moet blijven. Pronk erkende dat het kabinet er een probleem bij heeft, nu een meerderheid van de Kamer heeft besloten dat de vliegtuigen van de Marine niet overgeplaatst mogen worden naar De Kooy bij Den Helder.

Pronk bleef van mening verschillen met zijn partijgenoten Duivesteijn en Depla dat het rijk de ruimtelijke ordening veel strakker moet regisseren. Zo wil de minister niet van bovenaf opleggen hoeveel vierkante meters parkeerruimte op bedrijventerreinen beschikbaar moet zijn. Evenmin voelt hij er voor om van bovenaf contingenten vast te stellen voor uitbreiding van gemeenten. Pronk is het wel eens met de Kamer dat de wildgroei van bedrijventerreinen moet worden gestopt. Hij wil daarom meer bouwen op de bestaande, een verdichting van 15 procent is volgens hem mogelijk. Eerder hadden woordvoerders voorgesteld om in deze gebieden 50 procent extra te bouwen alvorens nieuwe aan te leggen.