Papademos onomstreden figuur in Griekenland

De benoeming zaterdag van Lucas Papademos (54), gouverneur van de Bank van Griekenland, tot vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank is in Griekenland van harte toegejuicht. Zowel regering als oppositie is enthousiast over de benoeming, omdat Papademos, vrij uitzonderlijk voor Griekenland, een onomstreden figuur is.

De Griekse regering ziet er ook een erkenning in van de vorderingen die de Griekse economie, onder Papademos' supervisie, heeft gemaakt. Met zijn politiek van de `harde drachme' heeft hij sterk bijgedragen tot de soepele – en door menigeen niet verwachte – Griekse toetreding tot de eurozone in 1999 en de probleemloze invoering van de euro eerder dit jaar.

Toen Papademos in 1994 aantrad als gouverneur van de Griekse Bank bedroeg de inflatie in Griekenland 18 procent en was er vrijwel geen economische groei. In Brussel werd vrij algemeen kritiek geuit op wat de `verslindende' financiële politiek van Athene werd genoemd.

Papademos heeft in de Verenigde Staten gestudeerd bij de `Keynsiaanse' hoogleraar en Nobelprijs-winnaar Modigliani en daarna zelf les gegeven op de Universiteit van Columbia van 1975 tot 1984. Hij is een persoonlijk vriend van Alan Greenspan, de voorzitter van het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Fed.