Nieuwe CAO voor gemeenteambtenaar

Werkgevers van gemeentepersoneel en de ambtenarenbonden hebben gisteravond overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO in de gemeentelijke sector (175.000 werknemers).

Het onderhandelingsresultaat voorziet in een loonstijging met 4,5 procent en de mogelijkheid van herinvoering op vrijwillige basis van de 40-urige werkweek. De bonden zullen het bereikte resultaat met een positief advies aan hun achterban voorleggen.

Volgens AbvaKabo-onderhandelaar Van `t Hooft was invoering van de 40-urige werkweek het belangrijkste struikelblok tijdens de onderhandelingen. ,,De norm blijft de 36-urige werkweek. Maar op verzoek van de werkgever kan er op basis van vrijwilligheid langer gewerkt worden.'' Werknemers kunnen die 40-urige werkweek overigens niet claimen.

Onderhandelingen tussen de ambtenarenbonden en het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen al vanaf begin dit jaar.

Eerder vroegen de bonden een loonsverhoging van 5,5 procent over veertien maanden en een volledige dertiende maand. In het beoogde akkoord stijgen de lonen per 1 februari met 3 procent. Op 1 oktober 2002 komt daar een loonsverhoging van 0,5 procent bovenop. De eindejaarsuitkering stijgt met 1 procent met een minimum van 100 euro.

Verder is afgesproken dat oudere gemeenteambtenaren gestimuleerd worden om hun vervroegd pensioen uit te stellen en langer door te werken. Door het sterk vergrijsde personeelsbestand dreigt de komende tijd een aanzienlijke uitstroom van ambtenaren die met pensioen gaan.

Ook zijn afspraken gemaakt om het al jaren stijgende ziekteverzuim terug te dringen, onder meer door strengere eisen te stellen aan de contracten die worden afgesloten met Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven.

Het onderhandelingsakkoord voorziet verder in de verplichting van gemeenten om werknemers kinderopvang aan te bieden. Dat geldt voor alle medewerkers met kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.

Voorafgaand aan het afronden van de CAO-onderhandelingen dreigde het College voor Arbeidszaken nog met acties.