GVB Amsterdam boekt winst

Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam heeft het afgelopen jaar 10,3 miljoen euro winst geboekt. Het is het derde jaar dat het bedrijf winst boekt. Maar een groot deel van de winst over 2001 komt uit rijkssubsidie en eindejaarsmeevallers. De winst uit het bedrijf zelf was aanzienlijk minder dan over 2000. Het aantal passagiers nam vorig jaar wel toe met 3 miljoen tot 246 miljoen. Het GVB is nu nog in handen van de gemeente. Bij een referendum op 15 mei, tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen, kunnen Amsterdammers voor of tegen de verzelfstandiging van het bedrijf stemmen.