CAO's gemeenten en streekvervoer

Werkgevers en bonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor de 175.000 gemeenteambtenaren. Ook in het streekvervoer is een CAO-akkoord bereikt.

Pagina 3