Camera's moeten camera's bewaken

De politie van Zuidoost-Brabant wil nog dit jaar bewakingscamera's bij flitspalen plaatsen om de vernieling van de apparatuur te voorkomen. Vooral gefrustreerde automobilisten en losgeslagen jongeren zorgen voor de schade.

Eenvijfde van de zeventig palen in de regio wordt jaarlijks vernield.

Politiecommissaris H. Achten, verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond Eindhoven, is niet bang dat de beveiligingscamera's zelf het onderwerp van vernielzucht worden. ,,We kunnen de beveiligingscamera's veel vernuftiger ophangen dan de flitspalen. Deze moeten namelijk, om de snelheid te kunnen meten, langs de weg en niet te hoog worden geplaatst.''

Om niet te veel van het verrassingseffect verloren te laten gaan, wil Achten niet vertellen hoe en waar de camera's precies gaan worden geplaatst. Duidelijk is wel dat de politie ook denkt aan mobiele bewakingscamera's om het verrassingselement te verhogen. Achten onderstreept dat de camera's vooral ter preventie zullen worden geplaatst, maar sluit niet uit dat daders met behulp van de beelden worden achterhaald.

Vooral palen langs verlaten 80-kilometerwegen zijn favoriet. Bij een veel beproefde sloopmethode wordt een autoband om de paal gegooid en met behulp van benzine in brand gezet. De daders hopen zo de lens van de camera onklaar te maken, iets wat volgens Achten lang niet altijd lukt.

De politie laat eerst een kosten-batenanalyse maken voordat ze met het project gaat beginnen. ,,Je moet een juiste balans zien te vinden tussen wat je hier aan mankracht en geld in wil investeren. We zullen bijvoorbeeld ook gewoon fysieke controle blijven uitvoeren. Vergeet niet, we hebben het met vernieling van goederen nog over een vrij ernstig delict.''

Een eerdere proef om de camera's te beveiligen slaagde niet in zijn opzet de palen voor vernieling te behoeden. Daarbij werd de paal zo aangepast dat dienstdoende agenten een signaal kregen wanneer de paal stevig werd aangepakt.

Voordat de agenten bij de plaats delict waren aangekomen was het kwaad vaak al geschied.