Zijinstromer 1

In W&O van 6 april las ik een moedig verhaal van Aaltje Vincent, een idealistische vrouw die besloot om alsnog leraar te worden. Eindelijk wordt daarmee eens de donkere kant belicht van het leraarschap: Orde. Zonder orde in de klas kan er geen kennisoverdracht plaats vinden. Maar `orde' behoort tot de onderwerpen waarover men niet praat en waarnaar men niet vraagt.

Een voorbeeld. Zegt een leraar in een docentenvergadering over een klas : `ik vond ze nogal druk', dan kan je er vergif op innemen dat de collega's roepen: `daar heb ik helemaal geen moeite mee.'

Het is er nu allemaal niet eenvoudiger op geworden. Thuis wordt er niet zoveel meer gedaan aan `gehoorzaamheidstraining'. Op school moeten de gedragsregels worden bijgebracht. Daar moet je als leraar zin in hebben.

Maak eens een reclamespotje waarin alles fout gaat. Misschien staan er dan aspirant leraren op die geprikkeld worden en denken: `dat zal ik wel eens even regelen.'

Mevrouw Vincent heeft geen eerlijke kans gekregen. Lesgeven in 4 vakken, 24 uur en mentor op een vmbo-school, daar heeft een geroutineerde kracht al de handen vol aan. Jammer dat weer een enthousiaste vrouw voor het onderwijs verloren is gegaan.