Wat te doen met moeders slapende schulden?

Mijn moeder heeft een slapende schuld bij de bank, die zij voor haar overlijden niet meer kan aflossen. Kan deze schuld op haar kinderen verhaald worden na haar overlijden?

(B.J.)

Dat ligt aan de voorwaarden verbonden aan de schuld. Als daarin staat dat de schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden van de schuldenaar (uw moeder) is er niets aan de hand. Is dat niet zo, dan wordt de schuld betaald uit de nalatenschap.

Is het saldo van de nagelaten bezittingen en schulden positief, dan is er ook niets aan de hand.

Is het saldo negatief - de erfenis bestaat uit schulden - dan kunt u als kinderen de erfenis weigeren.

Tussen accepteren en weigeren liggen nog enkele gradaties, maar of en wanneer die geëigend zijn, hangt af van de situatie.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld