Successiebelasting: de geleerden verschillen van mening

Mijn Nederlandse moeder is zojuist overleden. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, evenals mijn moeder, maar ik woon sinds 1989 in de Verenigde Staten. Ik heb hier een baan, een gezin en ben niet van plan naar Nederland terug te keren.

Moet ik over de nalatenschap van mijn moeder successierechten betalen aan de Nederlandse Staat? Twee adviseurs zeiden van niet en twee van wel.

Ik ben verward en op zoek naar het juiste antwoord.

(L.K.)

Ik ben geen erfrechtadviseur, maar volg mijn gezonde verstand bij het ontwarren van uw verwarring. Waarom zou u geen successierechten moeten betalen? De erflater (uw moeder) is immers Nederlandse, heeft haar laatste woonplaats hier en valt mede daarom onder de Nederlandse successiewet. De fiscus geeft, net als belastingdiensten in andere landen, een claim op een erfenis niet makkelijk op. In welk land u woont doet er niet toe, evenmin als uw nationaliteit.

Overigens hangen uw (fiscale) verplichtingen mede af van de feitelijke situatie rond de erfenis, de erfgenamen en het testament. Misschien zijn er alleen maar schulden en wilt u uw erfdeel liever niet accepteren.

U kunt daarom het best informeren bij de notaris waar het testament gedeponeerd is of bij de persoon belast met de uitvoering van het testament, de executeur-testamentair, wanneer dat niet de notaris van uw moeder is.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele