PUBLICATIES

De meeste boeken over Srebrenica verschenen in de eerste jaren na de val van de enclave, zoals Srebrenica: record of a war crime. (Penguin, 15,42 euro, vertaald als Srebrenica. Reconstructie van een oorlogsmisdaad, uitgeverij Het Spectrum) van de Nederlandse historici Jan Willem Honig en Norbert Both. Een jaar later publiceerden de journalisten Bart Rijs en Frank Westerman het verhalende Srebrenica. Het zwartste Scenario (Atlas, 1997).

De Amerikaanse journalist David Rohde concentreerde zich in Endgame. The Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe's Worst Massacre Since World War II (Farrar, Straus and Giroux, 1997, 25,50 euro) op een reconstructie van de gebeurtenissen in Srebrenica en op de plaatsen waar de gevangen of vluchtende moslimmannen terechtkwamen.

In Nederland verschenen twee boeken met getuigenissen van overlevenden: het in opdracht van Artsen zonder Grenzen geschreven Srebrenica. Getuigen van een massamoord van Bob van Laerhoven (Icarus/Van Reemst, 1996) en Hadita Herns drie jaar geleden verschenen Srebrenica. Het verhaal van de overlevenden (Van Gennep, 13,50 euro). Overste Thom Karremans, bevelhebber van Dutchbat, verdedigde zichzelf en de blauwhelmen in het ruim 350 pagina's tellende: Srebrenica. Who cares? Een puzzel van de werkelijkheid. (Arko boeken, 1998, 17,92 euro).

In hetzelfde jaar verscheen Lessen uit Srebrenica. Nederland en internationale vredesmissies onder redactie van Jan Weerdenburg met een aantal aan de Universiteit van Utrecht gehouden lezingen. Norbert Both promoveerde in 2000 op From Indifference to Entrapment. The Netherlands and the Yugoslav Crisis 1990-1995. (Amsterdam University Press, 21 euro), een boek gebaseerd op officiële documenten en gesprekken met een groot aantal hoofdrolspelers. De rol van het hele westen wordt beschreven in David Rieffs Slaughterhouse. Bosnia and the Failure of the West. (Simon and Schuster, 1995, 20,50 euro).

Over het uiteenvallen van Joegoslavië verschenen veel overzichtswerken, zoals De sloop van Joegoslavië van de Belgische historicus Raymond Detrez en The death of Yugoslavia, het boek dat Laura Silber en Alan Little schreven bij de gelijknamige televisieserie van de BBC. (Penguin/BBC, 1996, 20 euro). De verschillende bemiddelaars in de oorlog zetten hun herinneringen op papier: de Amerikaan Richard Holbrooke schreef To End a War. The Inside Story, from Sarajevo to Dayton (Modern Library, 1998, 38,50 euro), de Engelsman David Owen Balkan Odyssey (Indigo, 1996, 34,50 euro) en de Zweed Carl Bildt Peace Journey. The struggle for Peace in Bosnia (Weidenfeld & Nicolson, 1998, 40,50 euro).

Het hoofdrapport van het NIOD, Srebrenica. Een `veilig' gebied is los te koop (Boom, 89,50 euro), maar ook samen met de vier deelstudies (G. Duijzings: Geschiedenis en herinnering in Oost-Bosnië. De achtergronden van de val van Srebrenica. (Boom, 22,50 euro), C. Wiebes: Intelligence en de oorlog in Bosnië 1992-1995. De rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. (Boom, 29,50 euro), D.C.L. Schoonoord: Dutchbat III en de bevolking: medische aangelegenheden/ Bevoorrading door de lucht. (Boom, 25 euro) en B. Naarden: Beeld en Balkan. Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa. (Boom, 17,50 euro) én een cd-rom met daarop nog vijf deelstudies voor 225 euro.

De boeken zonder prijsvermelding zijn (tijdelijk) uitverkocht.