Paarse ruzie na vier jaar WAO ellende

VVD-Kamerlid Geert Wilders kan leven met het WAO-kabinetsvoorstel. Maar de PvdA pleegt kiezersbedrog.

Met het WAO-plan heeft het kabinet volgens VVD'er Geert Wilders op de valreep een stap in de goede richting gezet. ,,Dit was na acht jaar regeren met de socialisten het maximaal haalbare. De PvdA heeft een aanpak van de WAO altijd gedwarsboomd. En D66 heeft zich op het laatste jaar na, ook altijd gedragen als socialist.''

Geert Wilders is de VVD-woordvoerder inzake de WAO. Hij pleitte de afgelopen jaren voor vergaande maatregelen. Geregeld kwam hij hard in aanvaring met de PvdA en de vakbeweging, FNV-voorzitter Lodelijk de Waal omschreef hem als de `wildebras van de VVD'.

Gaat dit kabinetsplan nu het WAO-probleem verhelpen?

,,Het kabinet heeft de goede onderdelen van het SER-advies overgenomen: alleen nog een uitkering voor langdurig zieken, strenger keuren op basis van objectieve criteria en het aan het werk houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Maar per saldo is het onvoldoende. Het zal niet tot honderdduizenden minder WAO'ers leiden. Daarvoor moeten scherpere maatregelen worden genomen.''

Het kabinet neemt geen beslissing over verhoging van de uitkeringen en het afschaffen van de werkgeversboete. Hoe moet dat verder?

,,Beide elementen mogen niet meteen worden ingevoerd. Je gaat toch niet een maatregel nemen – hogere uitkeringen – die instroom juist verhoogt. Pas als het nieuwe stelsel succes heeft, valt hierover met ons te praten. Het is toch geen kwestie van geloof. Socialisten geloven, liberalen kijken eerst naar de feiten.''

De PvdA vinden dat de uitkeringen wel meteen omhoog kunnen.

,,Dan pleegt de PvdA lafhartig kiezersbedrog. Die partij heeft wel degelijk een besparing op de WAO ingeboekt in haar verkiezingsprogramma, op lange termijn een half miljard euro. Geld voor hogere uitkeringen hebben ze dus niet. Het is lafhartig omdat ze dit nu alleen roepen omdat ze voor de verkiezingen geen ruzie willen met de vakbeweging. Ik denk dat zelfs Lodewijk de Waal hier niet intrapt. Ik prijs de PvdA-ministers dat ze de slechte onderdelen niet hebben overgenomen van de SER.''

Zet de VVD niet het draagvlak van werkgevers en vakbonden op het spel? Die hebben gedreigd hun steun in te trekken als niet hun hele advies wordt overgenomen.

,,Zij komen kennelijk van een andere planeet. De politiek beslist. We gaan niet slecht beleid invoeren omdat daar draagvlak voor is. De SER maakt geen dictaten, maar adviezen.''

Denkt u het bij een kabinetsformatie met de PvdA eens kunt worden?

,,De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar in de vier jaar dat ik Kamerlid ben, was het wat de WAO betreft pure ellende.''

En met het CDA?

,,Persoonlijk zou ik iedere socialist willen inruilen voor een christendemocraat.''