Ouderpaar vindt dove baby een bijzondere zegen

,,Het is een persoonlijke beslissing, geen poging om een politiek statement af te geven over dovencultuur.'' Zo verdedigen twee lesbische dove vrouwen uit de Amerikaanse staat Maryland hun keuze om een doof kind te krijgen. Zij gaven een email-interview aan het Britse medische tijdschrift The Lancet.

In de Verenigde Staten is een fel debat losgebroken over hun beslissing. De radicale dovenbeweging ziet in hun beslissing een bevestiging van haar stellingname dat doofheid geen handicap is maar een `taalkundige minderheid', met gebarentaal als volwaardig alternatief voor gesproken taal. In deze kringen wordt liplezen afgewezen als een knieval voor de dominante cultuur. Artsen, psychologen en anderen zien de beslissing echter als een ernstige beknotting van de mogelijkheden van het kind.

De zaak kreeg twee weken geleden nationale bekendheid door een reportage in het Washington Post Magazine, waarin zelfs de bevalling werd beschreven. Net als in het Washington Post-verhaal bekent het betrokken ouderpaar, de psychotherapeuten Sharon Duschesneau en Candy McCullough, zich in het interview met The Lancet duidelijk tot de radicale interpretatie van doof-zijn. ,,De meeste ethische bezwaren die zijn gemaakt komen neer op het idee dat doof-zijn een negatieve toestand is. En dus gaan mensen er vanuit dat het onethisch is een doof kind te willen maken, dat in hun ogen gehandicapt is. Maar onze visie is dat doof-zijn een positieve zaak is, met veel prachtige aspecten. We beschouwen doof-zijn niet als hetzelfde als blind-zijn of geestelijk gehandicapt, we zien het als joods-zijn, of zwart of als behorende tot welke andere culturele minderheid dan ook.''.

Het kind, Gauvin, werd november vorig jaar geboren. Onlangs werd vastgesteld dat het doof is. Aanvankelijk had het ouderpaar een spermabank verzocht om het sperma van een donor met aangeboren doofheid, maar die wees dat verzoek af. Aangeboren doofheid is juist een reden om een man af te wijzen als donor. Vervolgens verkreeg het stel sperma van een doof geboren vriend, die ook al de donor was geweest van het oudste kind van de twee vrouwen, een meisje dat ook doof is. Vantevoren was uit genetisch advies vast komen te staan dat de combinatie met deze donor 50 procent kans op doofheid geeft. ,,Een horende baby zou een zegen zijn, een dove baby zou een bijzondere zegen zijn'', zo typeerden de ouders hun opvatting in de Washington Post.

De ouders verdedigen zich ook met het argument dat als zij een heteroseksueel doof paar zouden zijn geweest niemand zich aan hun kinderwens zou hebben gestoord. ,,Zoals zoveel andere paren willen wij gewoon een donor die op ons lijkt. Veel doven mensen trouwen met dove mensen, en krijgen dove kinderen, om precies dezelfde redenen als wij.''