NIOD-rapport 6

Wat velen allang zelf hadden beredeneerd.

Niet de Dutchbatters maar het toenmalige kabinet was verantwoordelijk voor de bij voorbaat kansloze opdracht aan dit tragische bataljon en daarmee voor het catastrofale falen in hun poging de in levensgevaar verkerende bevolking te beschermen.

Gedurende een schandelijke zeven jaren heeft geen enkele bewindsman zijn verantwoordelijkheid genomen.

Als dat nu onder druk van het lang verwachte rapport alsnog gebeurt, is dat wat mij betreft voor de eeuwigheid te laat.