Neerlandia boekt 40 pct meer winst

Schadeverzekeraar Neerlandia van 1880 heeft vorig jaar een winstgroei behaald van 40 procent. Na belastingen kwam het resultaat op 694.000 euro, blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag. De schadeverzekeraar bespaarde op personeels- en automatiseringskosten, maar gaf 6 procent meer uit aan schade-uitkeringen. Met name keerde de schadeverzekeraar meer geld uit op grond van motor- en brandverzekeringen.