Lessen: Wall Street Journal

[...]De Nederlanders hadden pech dat ze ter plekke waren. De VN, Navo en de VS zouden zich schuldiger moeten voelen.

Een maand voor het bloedbad pikte de Amerikaanse inlichtingendienst gesprekken op tussen generaal Mladic en de stafchef van het Joegoslavische leger, over een groot offensief; na 11 juli zagen Amerikaanse satellieten, in de woorden van Richard Holbrooke, een functionaris van de regering-Clinton ,,dat er ontegenzeglijk iets vreselijks aan de gang was''.

Deze informatie is of niet doorgegeven of genegeerd door de VN. Op de grond werd de [...] VN-missie gemanipuleerd door de Bosnische Serviërs. De Franse generaal Bernard Janvier, algemeen commandant, aarzelde om luchtsteun van de Navo in te roepen, uit angst voor de veiligheid van zijn soldaten die waren gegijzeld door Bosnische Serviërs. Westerse diplomaten en Bosnische moslimleiders hebben Srebrenica opgegeven en zagen de val ervan als een manier om de oorlog tot een einde te brengen.

Op de morgen van de elfde juli vroegen de Nederlanders om luchtsteun. Die kwam niet. Toen Srebrenica was gevallen had de VN, zoals Mark Danner (in de New York Review of Books) heeft aangegeven, ,,in feite slechts één belang: de veiligheid van de Nederlandse soldaten''. Zij kwamen veilig thuis; met de moslims ging het minder goed. [...]

Dit falen is ook gedocumenteerd in het VN-rapport uit 2000 van Brahimi, dat de schuld gaf aan ,,fouten, verkeerde beoordeling en het onvermogen om de omvang van het kwaad te zien waartegenover we stonden''. Een Frans parlementair onderzoek kwam vorig jaar tot vergelijkbare conclusies.

De lessen van Srebrenica liggen redelijk voor de hand. Vredeshandhavers moeten nooit meer in een situatie worden gebracht waarin ze gemanipuleerd kunnen worden door plaatselijke strijdende partijen. Missies moet duidelijke mandaten hebben en voldoende militaire vuurkracht voor onvoorziende situaties.[...]

Maar de vraag blijft: heeft de internationale gemeenschap iets geleerd van deze afgrijselijke vergissing?