INTERNET

Op de site van NRC Handelsblad (www.nrc.nl) staat een uitgebreid dossier over Srebrenica. Ook elders op internet is veel te vinden:

Samenvatting Een samenvatting van het NIOD-rapport is te vinden op de website van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De homepage biedt een link die direct toegang geeft tot informatie over Srebrenica. Voor de samenvatting vervolgens klikken op `perssamenvatting'. De website van het NIOD is te vinden onder de oude naam van het instituut, RIOD. www.riod.nl

Dutchbat Op de site van het ministerie van Defensie staat informatie over Dutchbat en Srebrenica, zoals rapporten en Kamervragen. Na het invullen van de zoekterm `Srebrenica' verschijnen alle publicaties. www.mindef.nl

IKV Het Interkerkelijk Vredesberaad heeft ook een rapport uitgebracht over de val van de moslim-enclave. Op de website onder andere de tekst van het rapport, een discussieforum en aankondigingen van bijeenkomsten die te maken hebben met Srebrenica. www.ikv.nl

VN Op de site van de VN zijn diverse (Engelstalige) documenten te vinden na het intikken van de zoektermen `Srebrenica' of `Dutchbat'. Ook is er de mogelijkheid publicaties te bestellen. www.un.org

Herdenkingsboek Op deze site over de luchtmobiele brigade onder andere de tekst van het boek `Dutchbat in Vredesnaam', opgedragen aan slachtoffers onder militairen en bevolking van Bosnië-Herzegovina. www.luchtmobiel.nl