Frankrijk moet deel straf Papon betalen

De Franse staat moet de helft betalen van de geldelijke straf die de Franse oud-minister Maurice Papon is opgelegd wegens medeplichtigheid aan het arresteren en wegvoeren van joden in de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft de Conseil d'État (Raad van State), de hoogste bestuursrechter in Frankrijk, gisteren bepaald.

Papon was in de Tweede Wereldoorlog hoofd van de politie in de regio Bordeaux. Na de oorlog werd hij minister. In april 1998 werd hij veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en even lange ontzegging van de burgerrechten. Hij werd schuldig geacht aan betrokkenheid bij de deportatie van 1.560 joden tussen juli 1942 en augustus 1944 uit Bordeaux.

Behalve de celstraf werd Papon veroordeeld tot de betaling van 720.000 euro schadevergoeding aan nabestaanden en verenigingen van slachtoffers. Tenslotte werd hij veroordeeld tot betaling van de kosten van het proces, dat een half jaar duurde en meer dan twintig advocaten bezighield.

De Franse Raad van State schaarde zich gisteren achter het vonnis uit 1998, dat de inmiddels 90-jarige Papon destijds op eigen initiatief en vooruitlopend op orders van zijn superieuren had gehandeld. Maar de Raad van State stelde ook vast dat de toenmalige Franse autoriteiten, het Vichy-bewind, aan de deportaties hadden meegewerkt. Daarom moet de huidige Franse staat meebetalen aan wat wel ,,de erfenis van Vichy'' is genoemd. De Raad van State bepaalde het staatsaandeel op de helft van de schadevergoeding die Papon moet betalen.

Papon, wiens herhaalde verzoeken om gratie wegens zwakke gezondheid door president Jacques Chirac steeds zijn afgewezen, had zelf eerder geëist dat de aan hem opgelegde schadeclaim volledig door het ministerie van Binnenlandse Zaken zou worden overgenomen. Chirac was overigens zelf in 1995 het eerste Franse staatshoofd dat erkende dat de Franse staat medeverantwoordelijkheid droeg voor het optreden van het Vichy-regime.

Advocaten van de nabestaanden spraken gisteren in een reactie de vrees uit dat de verdedigers van Papon het oordeel van de Raad van State zullen aangrijpen om herziening van het strafproces te bepleiten.