ECB krijgt Griekse vice-president

Griekenland levert vrijwel zeker de nieuwe vice-president van de Europese Centrale Bank (ECB). De Griekse kandidaat Lucas Papademos, nu president van de nationale centrale bank, krijgt verreweg de voorkeur van de meeste ministers van Financiën van de Europese Unie. Dat bleek gisteren bij het begin van een informele Ecofin-bijeenkomst in Oviedo.

Volgens de Spaanse EU-voorzitter, Rodrigo Rato, was er brede consensus ,,maar nog geen unanimiteit'' om de Griek Lucas Papademos voor te dragen als opvolger van de Fransman Christian Noyer, wiens termijn eind mei afloopt. De noodzakelijke instemming van alle vijftien EU-ministers zou er volgens ingewijden vandaag alsnog komen.

Tegenkandidaat is de Belgische hoogleraar Paul de Grauwe, die zelf al toegaf geen favoriet te zijn. Minister Didier Reynders schoof De Grauwe een maand geleden naar voren. Maar toen al was duidelijk dat het ontbreken van bankervaring in het nadeel van de internationaal vooraanstaande econoom werkte. Bovendien is het ECB-presidentschap in handen van de Nederlander Wim Duisenberg, die volgend jaar juli terugtreedt. De Benelux-landen zouden dan bij een benoeming van De Grauwe de twee hoogste ECB-posten bezetten, wat voor andere EU-lidstaten onacceptabel is. België zou er nu op mikken om volgend jaar een post in de ECB-directie te krijgen.

De EU-ministers, van wie minister Gerrit Zalm ontbrak wegens een VVD-congres, zijn optimistisch over de economie. Volgens minister Rato blijven bij de huidige ontwikkeling van de olieprijzen de effecten ervan op groei en inflatie ,,zeer beperkt''. Hij leek zo indirect aan te geven dat er voor de ECB geen reden is de rente te verhogen. Volgens Eurocommissaris Pedro Solbes (Monetaire en Economische Zaken) wordt het risico van olieprijseffecten ,,meer dan gecompenseerd'' door het sneller dan verwachte herstel in de VS. Minister Rato zei dat de groei in de EU eind 2002 naar verwachting op 2,5 à 2,75 procent zal liggen. Wel waarschuwde hij indirect Duitsland door te wijzen op het gevaar van te grote loonstijgingen.

De EU-ministers spreken ook over de gevolgen van het schandaal rond Enron - de door malversaties ingestorte Amerikaanse energiereus - voor de financiële markten.

Een groep experts onder leiding van de Nederlandse hoogleraar J. Winter krijgt naar verwachting opdracht een `gedragscode' voor corporate governance op te stellen. De Duitse minister en zijn Britse collega Brown hebben in een brief aangedrongen op grotere coördinatie van het financiële toezicht.