Dijkstal wil niet met PvdA regeren

De VVD wil na de verkiezingen geen regering met de PvdA vormen, vooral niet wanneer PvdA-leider Melkert daarvan premier zou zijn. Dat heeft VVD-leider Dijkstal gisteren verklaard op het verkiezingscongres van zijn partij in Veldhoven. In een congresrede zei Dijkstal dat het de afgelopen acht jaren binnen de paarse kabinetten ,,moeilijk of onmogelijk'' is gebleken om tussen de VVD en de PvdA afspraken te maken over onderwerpen die de komende jaren in het brandpunt van de belangstelling zullen staan, zoals asielbeleid, verandering van de ziektekostenfinanciering, de WAO en het onderwijsstelsel.

,,Waarom zouden er met een PvdA-premier mogelijkheden zijn om iets te doen aan de files, de wachtlijsten en het vreemdelingenbeleid, wanneer hij dat als fractieleider niet gedaan heeft'', vroeg Dijkstal zich af, doelend op Melkert. ,,Alleen een coalitie zonder de PvdA kan dat wél'', aldus de VVD-leider. Het politiek beladen woord `uitsluiten' sprak hij niet uit.

In een reactie noemde Melkert Dijkstals uitlating ,,een rare sprong en een laatste strohalm''. De PvdA-leider zei dat zijn partij geen behoefte heeft om uitspraken te doen over een eventuele coalitie met de VVD. Dijkstals uitlatingen lijken, tenminste ten dele, verband te houden met ernstige bezwaren onder leidende VVD'ers tegen Melkert. Al eerder suggereerde Dijkstal dat Klaas de Vries, ook PvdA'er en momenteel minister van Binnenlandse Zaken, een betere kandidaat-premier zou zijn. Melkert, die als minister van Sociale Zaken deel uitmaakte van het eerste paarse kabinet van PvdA, VVD en D66, wordt er door leidende VVD'ers van beschuldigd `altijd een dubbele agenda' te hebben.

Dijkstal formuleerde in zijn toespraak een stringente lijn inzake het asielbeleid: het aantal asielzoekers zou door een ontmoedigingsbeleid van 32.000 moeten worden teruggebracht tot 16.000 per jaar, waarmee Nederland, in verhouding tot de omvang van zijn bevolking,, op het Europese gemiddelde zou belanden. In plaats van een kwart, zoals nu, zou het aantal asielzoekers wier aanvraag binnen 48 uur wordt afgewezen tot 50 procent moeten worden opgevoerd. De opvangcapaciteit voor asielzoekers zou dan van 80.000 tot 8.000 kunnen worden gereduceerd.

Op het congres waren tal van prominenten uit het verleden, onder wie Wiegel en Toxopeus.

Power Tie: pagina 3