Crèche

Marianne Riksen (`Stress van de crèche', W&O 6 april) meent dat kinderen die als baby van 9 maanden gedurende 3 maanden méér aandacht kregen van hun ouders, zich tot op 12-jarige leeftijd competenter voelen dan kinderen die als baby niet zo zijn behandeld. Haar onderzoek sluit echter niet uit dat deze ouders hun gedrag blijvend gewijzigd hebben.

Verder extrapoleert Riksen Amerikaans onderzoek naar kinderopvang naar de Nederlandse situatie. Amerikaanse kinderdagverblijven en -leidsters zijn echter exponenten van een andere cultuur, met andere waarden en normen, waar andere ideeën over opvoeding gelden. Een zo'n cultuurverschil is bijvoorbeeld dat Nederlandse moeders veelal parttime gaan werken na de geboorte van het eerste kind, in tegenstelling tot Amerikaanse. Wellicht gaan ook Nederlandse kinderdagverblijven anders met kinderen om dan Amerikaanse? Is er wellicht ook verschil in sociale achtergronden van Nederlandse en Amerikaanse crèchekinderen die veel uren in de creche doorbrengen? Vragen te over.