Werkgever leidt tijdelijk Venezuela

Venezuela zal voorlopig worden bestuurd door een overgangsregering onder leiding van Pedro Carmona, het hoofd van 's lands grootste werkgeversorganisatie Fedecamaras.

Na het plotselinge aftreden vandaag van de Venezolaanse president Hugo Chávez en zijn regering krijgt Carmona voorlopig de leiding over een nog te vormen overgangsbestuur totdat nieuwe verkiezingen zullen plaatshebben. Op welke termijn dat zal gebeuren is niet duidelijk.

Het leger, dat Chávez vannacht tot aftreden heeft gedwongen, behoudt voorlopig grote invloed in het land. Chef van de Nationale Garde generaal Alberto Camacho Kairuz heeft gezegd dat het leger de situatie volledig onder controle heeft. De hoogste leider van de Venezolaanse strijdkrachten, de vertrekkende generaal Lucas Rincón, heeft de Venezolaanse bevolking opgeroepen ,,vertrouwen [te] hebben in uw strijdkrachten.'' Rincón legt zijn functie neer en zal worden opgevolgd door generaal Efrain Vásquez Velasco. Volgens Rincón heeft de hele legertop onder Chávez zijn ontslag ingediend.

Vásquez heeft gezegd dat Chávez gevangen is gezet op een militaire basis buiten de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Wat er verder met hem gaat gebeuren is niet bekend. De Venezolaanse media hebben bericht dat Chávez mogelijk toestemming zal krijgen om uit te wijken naar Cuba.

Vásquez maakte deel uit van de groep legerleiders die afgelopen nacht druk heeft uitgeoefend op Chávez om af te treden. Hij gold lange tijd als een trouwe bondgenoot van Chávez, maar keerde zich vannacht tegen de president nadat zou zijn gebleken dat Chávez gewapende volksmilities had ingezet tegen de 150.000 betogers voor het presidentieel paleis in Caracas. Daarbij vielen zeker elf doden en 110 gewonden. ,,Meneer de president'', zei Vásquez, ,,ik ben tot op het einde loyaal geweest, maar de doden van vandaag kunnen niet worden getolereerd''

Ruim veertig hoge militairen sloten zich bij Vásquez aan, onder wie de onderminister van openbare veiligheid generaal Alberto Camacho Kairuz.