Ramsj

Piet Thomas (samenstelling): Als de ziele luistert. De mooiste religieuze gedichten van Guido Gezelle. Gebonden met cd, Lannoo 1999, van €19,50 voor €8,95. Roelants Nijmegen

`Hooger als mijn oogen dragen/ wijder als de winden jagen/ dieper als de diepe zee/ over al heerscht God alleen/ Een, drie-een, zelfstandig Wezen/ nu, toekomstig en voordezen/ is God, was God altijd, en/ eeuwig zal Hij zeggen: 'k Ben', zo luidt een gedicht van Guido Gezelle in deze bijzondere bundel met zowel zuivere gebedslyriek als religieuze gedichten in ruimere zin (vooral over de natuur). Bijgevoegd is een cd waarop Tine Ruysschaert, met een mooie Vlaamse tongval, een twintigtal gedichten voordraagt (die door de computer oneerbiedig worden aangeduid als `tracks').