PvdA beslist dinsdag over JSF

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer besluit dinsdag of zij instemt met deelname van Nederland in de ontwikkeling van het Joint Strike Fighter (JSF) gevechtsvliegtuig. Dat bleek gisteren na afloop van de laatste ronde in het Kamerdebat over de JSF.

De PvdA had deze week besloten om `geclausuleerd ja' te zeggen tegen het JSF-project waarbij de staat voor 800 miljoen dollar een `ticket' koopt om mee te kunnen doen in de ontwikkeling. Als `harde voorwaarde' werd gesteld dat de `business case', het rekenmodel rond de kabinetsplannen, moet sluiten. Dat betekent dat deelname in het JSF-programma uiteindelijk niet duurder mag uitpakken dan de aanschaf van een straaljager `van de plank'.

Minister Zalm (Financiën) herhaalde gisteren opnieuw dat de business case `helemaal rond loopt'. Onzekerheden worden volgens hem afgedekt omdat het bedrijfsleven als `sluitpost' fungeert en een deel van de omzet uit het JSF-project zal terugstorten in de staatskas. Hoe groot dat bedrag is wordt definitief in 2008 vastgesteld .

Zalm erkende dat er een gat van 12 miljoen euro in de plannen zit, maar dat is volgens de bewindsman `kleiner dan peanuts'. Zalm noemde het `niet de moeite waard daarover ruzie te maken' met de industrie. Over een ander kritiekpunt van de PvdA, de aannames van het kabinet met betrekking tot het aantal wereldwijd te produceren JSF's, bleef verschil van mening bestaan tussen PvdA-woordvoerder F. Timmermans en Zalm. Timmermans vindt dat het kabinet het aantal vliegtuigen waar Nederland royalty's over krijgt te hoog inschat. Volgens hem past dat getal niet in een van de vaste aannames die het kabinet in de business case hanteert. Maar Zalm bleef volhouden dat er voorzichtig genoeg is geraamd en dat financiële risico's klein zijn.

Na afloop van het debat kon Timmermans geen uitsluitsel geven over het definitieve standpunt van zijn partij. Hij wil de zaak dinsdag opnieuw in de fractie bespreken. Veel andere partijen hekelden de opstelling van de PvdA omdat ze te lang onduidelijkheid laat bestaan. De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over de JSF-kwestie.

www.nrc.nl: dossier JSF