Plasje raden

`Wat zijn jullie aan het doen?' vraagt Rintje. Henriette, Tobias en zijn twee zusjes, Truus en Troela, staan in een kringetje. Een van de zusjes heeft een doek voor haar ogen.

,,We spelen blindemannetje, doe je mee?'' zegt Henriette. Rintje gaat ook in de kring staan.

,,Eerst ronddraaien!'' roept Henriette tegen de zus van Tobias. Ze pakt Troela beet en draait haar in de rondte.

,,Stop!'' zegt Troela. ,,Ik word helemaal duizelig!''

,,Dat is juist de bedoeling'', zegt Henriette. Ze draait haar nog een paar keer rond.

,,En nu zoeken waar we zijn!'' Alle honden verstoppen zich. Tobias en zijn andere zus achter een boomstronk. Henriette onder een berg bladeren en Rintje achter de dikste boom.

Troela begint te zoeken. Ze tolt nog een beetje op haar pootjes van al het draaien. Ze steekt haar neus in de lucht. Ik moet gewoon mijn neus achterna, denkt Troela.

,,Hier!'' giechelt haar zusje Truus.

,,Sssst!'' fluistert Tobias. ,,Niet verraden!'' Het is al te laat. Troela heeft ze gevonden.

,,Nu moeten jullie stil zijn'', zegt ze. ,,Ik wil jullie opsporen met mijn neus!''

,,Hatsjoe!'' zegt de berg met bladeren. Het is Henriette. Ze moet niezen van het gekriebel in haar neus.

,,Zo is er niks aan!'' roept Troela als ze Henriette gevonden heeft. Nu Rintje nog, denkt ze. Ze snuift en snuffelt en dan ruikt ze Rintje achter zijn dikke boom.

,,Eindelijk, jou heb ik gevonden met mijn neus!'' zegt Troela blij.

,,Ik vind het een saai spel'', zegt Rintje. ,,Ik weet iets veel leukers, het heet plasje raden!''

,,Plasje raden?'' roept Henriette. ,,Wat een raar en vies spel!''

,,Helemaal niet vies, alle honden ruiken aan elkaars plas'', zegt Rintje. ,,Nu moet je alleen raden van wie de plas is.''

,,Ja leuk!'' roept Tobias. ,,Ik ben hem!'' Rintje doet hem de blinddoek voor en draait hem in de rondte.

,,Zo, en nu allemaal een plasje doen!'' zegt hij. Alle honden doen een plas. Ieder op een ander plekje.

,,Je kunt beginnen'', zegt Rintje. Langzaam begint Tobias te snuffelen. Na een tijdje stopt hij bij een boom.

,,Dit is de plas van Truus!'' roept hij opgewonden.

,,Goed geraden!'' zegt Truus. Even later raadt Tobias de plas van Henriette. Hij snuffelt van boom naar boom en raadt ook de plasjes van de anderen. ,,Gewonnen!'' roept Tobias blij.

,,En nu mag ik'', zegt Rintje. Als hij zijn blinddoek om heeft fluistert Henriette iets in Tobias' oor.

,,Zullen we het extra moeilijk maken?'' zegt ze.

,,Maar hoe dan?'' vraagt Tobias.

,,We doen een plas op dezelfde plek'', zegt Henriette. ,,Dan raadt hij nooit van wie het is!'' Samen lopen ze naar een boom en doen allebei een plasje.

,,Je mag beginnen!'' roept Tobias.

Rintje begint te snuffelen. Eerst raadt hij de plas van Truus. Dan raadt hij de plas van Troela. Dan stopt Rintje bij een boom. Van wie is deze plas? denkt hij. Rintje ruikt nog eens goed. Hij snuffelt en snuffelt. Henriette en Tobias moeten giechelen.

,,Je raadt het nooit!'' zegt Henriette.

Rintje ruikt nog een keer. ,,Ik weet het!'' zegt hij.

Tobias en Henriette kijken elkaar aan. ,,Dat kan niet!'' zeggen ze.

,,Dit is de plas van Tobiette of van Henrias!'' zegt Rintje.

,,Die bestaan helemaal niet!'' roepen Tobias en Henriette.

,,Ik heb het door, jullie hebben op dezelfde plek geplast!'' roept Rintje en doet zijn blinddoek af.

,,Wat kan jij goed ruiken'', zegt Henriette. ,,Jij bent kampioen plasje raden!''

Meer over Rintje op de Rintje-website, www.rintje.nl