Over vijftig jaar twee miljard 60-plussers

De wereldbevolking vergrijst snel. Over een halve eeuw telt de wereld naar schatting twee miljard zestigplussers: ruim drie keer zo veel als nu. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid overstijgt het aantal ouderen tegen die tijd het aantal kinderen onder de vijftien. Ook het aantal mensen ouder dan tachtig jaar groeit flink: van 70 miljoen nu, tot 350 miljoen over vijftig jaar.

Demografen en sociologen hebben op een VN-conferentie over vergrijzing, deze week in Madrid, hun zorg uitgesproken over deze ontwikkeling en een `actieplan' opgesteld. Het plan verwoordt in algemene termen hoe de wereldgemeenschap zou moeten reageren. Het vervat voorts voorstellen om de rechten van ouderen te garanderen, de gezondheidszorg te verbeteren en pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe situatie.

Tot nu toe was vergrijzing vooral een probleem van de rijke landen. Maar de laatste jaren neemt juist in ontwikkelingslanden het aantal ouderen fors toe.

In Afrika is dat vooral het gevolg van de aids-epidemie, die veel slachtoffers maakt onder de jongeren. In Aziatische landen gaat de vergrijzing, net als ruim een eeuw eerder in het westen, gepaard met toenemende industrialisatie.

De omstandigheden zijn wel anders. De veroudering van de bevolking gaat, mede door de beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen, sneller dan destijds. Ontwikkelingslanden hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen geld om de financiële gevolgen op te vangen.

Ook in plattelandsgebieden – zowel in Latijns Amerika als in Azië – gaat de vergrijzing zeer snel. Ouderen zullen proberen arbeidsintensieve productie te voorkomen en ze zijn minder geneigd te investeren in technologische vernieuwing. Dat kan grote gevolgen hebben voor de wereldvoedselproductie.

achtergrond: pagina 6